Τοπογραφικό Στρατοπέδου “Καλιαγκάκη”

2012 project

Συμμετοχή στις εργασίες τοπογραφικής αποτύπωσης του Στρατοπέδου “Καλιαγκάκη” έκτασης περίπου 46 στρεμμάτων στην Έδεσσα.
(Έτος μελέτης: 2012)