Ανάπτυξη Ακινήτων

Οι επιλεκτικές τοποθετήσεις στον κλάδο του Real Estate αποτελούν μια σταθερή επενδυτική επιλογή που εκτός από το να ικανοποιεί στεγαστικές ή επαγγελματικές ανάγκες συντελεί και στη δημιουργία εισοδήματος και υπεραξίας.
Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη οικιστικών και εμπορικών ακινήτων για ιδία εκμετάλλευση ή για λογαριασμό τρίτων.
Σκοπός μας είναι να ανεγείρουμε κάθε είδους οικοδομές και κτίρια σε ιδιόκτητα οικόπεδα ή με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Η απόκτηση οικοπέδων γίνεται σε επιλεγμένα σημεία μετά από ενδελεχή έρευνα αγοράς σχετικά με την προσφορά, την ζήτηση, τις αγοραστικές τάσεις και τις πολεοδομικές εξελίξεις.
H τεχνογνωσία μας στον μελετητικό και κατασκευαστικό τομέα εγγυόνται αναπτύξεις ακινήτων που ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του πελάτη, είναι φιλικές προς το περιβάλλον συμπληρώνοντας και αναβαθμίζοντάς το και είναι άρτιες τεχνικά και λειτουργικά.
Σε περίπτωση που είστε ιδιοκτήτης οικοπέδου ή αγροτεμαχίου και σκέφτεστε την ανάπτυξη και εκμετάλλευσή του, η “REALKAT» ΣΥΡΜΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ο.Ε. είναι πάντα πρόθυμη να συζητήσει μαζί σας για τις δυνατότητες αξιοποίησής του.