Μελέτες

Η «REALKAT» ΣΥΡΜΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ο.Ε. βασιζόμενη στην άρτια επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία των στελεχών της μπορεί να διεκπαιρεώσει με αξιοπιστία, ταχύτητα και άριστη ποιότητα μελέτες:

– Στατικές

– Αρχιτεκτονικές/φωτορεαλιστικές

– Τοπογραφικές

– Περιβάλλοντα Χώρου

– Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

– Μελέτες Ύδρευσης/Αποχέτευσης

– Μελέτες Η/Μ