Άδειες Μικρής Κλίμακας

Η “REALKAT” ΣΥΡΜΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ο.Ε. διεκπεραιώνει την διαδικασία έκδοσης άδειας για έργα μικρής κλίμακας όπως:

– Διαχωρισμός κατοικίας ή γραφείου σε επιμέρους χώρους

– Αντικατάσταση στέγης

– Αντικατάσταση κουφωμάτων με χρήση ικριωμάτων

κ.α.

Επίσης εκδίδονται ‘Αδειες Δόμησης για
– Αλλαγή χρήσης όταν ο χώρος πρόκειται να έχει χρήση διαφορετική από αυτήν που ορίζεται στην οικοδομική άδεια

– Κατεδαφίσεις