Άδειες Λειτουργίας

Αναλαμβάνεται η έκδοση άδειας λειτουργίας για:

– Καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα

– Αποθηκευτικών χώρων

– Εργαστηρίων

– Πρατήρια καυσίμων – Πλυντήρια

– Συνεργεία αυτοκινήτων