Ιδιωτικά Έργα

Η εταιρία “REALKAT” ΣΥΡΜΟΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ο.Ε. αναλάμβάνει την επίβλεψη και την κατασκευή κάθε είδους οικοδομικού και τεχνικού έργου, όπως κτίρια κατοικιών και γραφείων, καταστήματα καθώς επίσης και βιομηχανικών, ψυκτικών και αποθηκευτικών χώρων.

Το άριστα καταρτισμένο δυναμικό που αποτελείται από διπλωματούχους μηχανικούς πολυετούς πείρας σε συνδιασμό με έμπειρους εργοδηγούς και τα εξειδικευμένα συνεργεία μας διασφαλίζουν την πιστή τήρηση των συμφωνηθέντων με τον πελάτη χρονοδιαγραμμάτων, την ακριβή εφαρμογή των μελετών, τον αυστηρό καθ’όλα τα στάδια του έργου έλεγχο του κόστους και την επίτευξη της βέλτιστης ποιότητας της κατασκευής, πάντα με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Επειδή πιστεύουμε ότι η καλύτερη διαφήμιση στη δουλειά μας είναι ο απόλυτα ικανοποιημένος πελάτης, επενδύουμε στην επίτευξη άριστων διαπροσωπικών σχέσεων μαζί του και στην ομαλή συνεργασία καθόλη τη διάρκεια του έργου, και είμαστε διαθέσιμοι ανά πάσα στιγμή να συζητήσουμε τυχόν ανησυχίες, σκέψεις και προτάσεις του, ώστε να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.