Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης

Από τις 9 Ιανουαρίου 2011 είναι πλέον υποχρεωτική η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης για τις αγοραπωλησίες ακινήτων ή τις νέες μισθώσεις όλων των ακινήτων. Επίσης είναι απαραίτητο για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκων» του ΥΠΕΚΑ, ενώ υπεύθυνος για την έκδοσή του είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΕΑ

Είναι το έγγραφο που εκδίδεται από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή στο οποίο περιγράφεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το ΠΕΑ το κτίριο κατατάσσεται σε μία από τις 9 βαθμίδες (Από Α+ ως Η), ανάλογα με το πόση ενέργεια καταναλώνει για ψύξη, θέρμανση, φωτισμό, αερισμό κλπ ενώ ο Επιθεωρητής κάνει και συστάσεις για την ενεργειακή αναβάθμισή του, οι οποίες όμως δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρμοστούν εκτός από την περίπτωση που επιθυμείται η ένταξη στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’οίκων» του ΥΠΕΚΑ.

ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

Ο Ενεργειακός Επιθεωρητής καταγράφοντας και αναλύοντας παράγοντες όπως η περιοχή, η θέση και η έκθεση του κτιρίου, το είδος της μόνωσης, η ποιότητα των κουφωμάτων, το σύστημα θέρμανσης, η ύπαρξη σκιάστρων και τεντών, η εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα ή φωτοβολταϊκών στη στέγη κ.α., με τη χρήση ειδικού λογισμικού, κατατάσσει το κτίριο σε μια από τις 9 κατηγορίες ανάλογα με το πόσο ενεργοβόρο είναι.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη αλλά ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μπορεί να ζητήσει την έκδοση νέου ΠΕΑ νωρίτερα εάν προβεί σε αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή κατανάλωση-συμπεριφορά του ακινήτου του.

– Το ΠΕΑ δεν απαιτείται στην ανανέωση υφιστάμενων μισθωτηρίων συμβάσεων

– Χώροι που έχουν τακτοποιηθεί με τον Ν3843/10 ή τον Ν.4178/13 προσμετρούνται στην συνολική επιφάνεια

– Νέα κτίρια που ανεγείρονται με οικοδομική άδεια η αίτηση της οποίας έχει κατατεθεί μετά την 1η Οκτωβρίου 2010, πρέπει υποχρεωτικά να κατατάσσονται στην κατηγορία Β ή σε ανώτερη (Β+,Α ή Α+).