Εκτιμήσεις – Μελέτες Σκοπιμότητας

Η εταιρία μασ αναλαμβάνει εκτιμήσεις αξίας κατοικιών και επαγγελματικών ακινήτων (Real Estate Valuation), για λογαριασμό ιδιωτών, επιχειρήσεων, τραπεζών* και ασφαλιστικών εταιριών, καθώς επίσης την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας/βιωσιμότητας για επενδύσεις-αναπτύξεις ακινήτων.

Αφενός ένας ιδιώτης επιθυμεί να γνωρίζει την ακριβή αγοραία αξία της ακίνητης περιουσίας του αφού τα ακίνητα μιας οικογένειας αντιπροσωπεύουν στις περισσότερες περιπτώσεις το μεγαλύτερο μέρος του πλούτου της και αφετέρου οργανισμοί όπως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες είναι επιτακτική ανάγκη να λαμβάνουν ορθές εκτιμήσεις για ακίνητα που προσημειώνουν ή ασφαλίζουν.

Ο συνδυασμός πολεοδομικής γνώσης, κατασκευαστικής εμπειρίας και χρηματοοικονομικών που αφορούν τις επενδύσεις σε ακίνητα, εγγυάται την παροχή άρτιων συμβουλών σε κάθε στάδιο και είδος επένδυσης σε ακίνητη περιουσία.
Είτε επιθυμείτε να αποκτήσετε μια κατοικία για ιδία χρήση, είτε να αγοράσετε ή να κατασκευάσετε ένα επαγγελματικό ακίνητο για επένδυση ή εγκατάσταση της επιχείρησής σας, το γραφείο μας θα σας βοηθήσει με όλα τα τεχνικά, πολεοδομικά, οικονομικά και νομικά θέματα.

*Το γραφείο μας είναι επίσημος εξωτερικός συνεργάτης σε θέματα εκτιμήσεων ακινήτων της Alpha Αστικά Ακίνητα Α.Ε., της θηγατρικής της Alpha Bank που ασχολείται με το real estate.