Δημόσια Έργα

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή δημοσίων τεχνικών έργων σε όλη την Ελληνική επικράτεια